Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem danych jest Agencja Mega Podróże Podróże  Marian Kryk  z siedzibą w Lublinie przy  ul. Okopowa 13/2  (dalej „biuro podróży”)

 

2. Jak się skontaktować z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie?

 

Napisz do nas: biuro@megapodroze.com lub Agencja Mega Podróże Podróże  Marian Kryk  z siedzibą w Lublinie przy  ul. Okopowa 13/2

 

3. Skąd mamy ma Twoje dane?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zamówieniami i zapytaniami dokonywanymi przez Ciebie.

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasze biuro podróży?

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania czynności agencyjnych w związku z organizacją imprezy turystycznej lub do przedstawiania oferty, w tym do:

 

 • realizacji świadczeń zawartych w ramach umowy;
 • umożliwienia świadczenia obsługi drogą elektroniczną;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania przesłanych do nas zgłoszeń;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), także w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego biura podróży, którym jest:

 

 • zapewnienie obsługi płatności;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci w ramach realizacji umowy o imprezę turystyczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych biura oraz przeciwdziałanie oszustwom, nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, nasze biuro podróży przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www (np. do wysłania newslettera).

 

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Nasze biuro podróży wymaga podania przez Ciebie wyłącznie danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i adres). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

6. Jakie masz prawa wobec naszego biura podróży w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nasze biuro podróży; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. Komu nasze biuro podróży udostępnia Twoje dane osobowe?

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nasze biuro podróży w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi ubezpieczeniowe, noclegowe, transportowe, przewodnickie, konsultingowe lub audytowe. Nasze biuro podróży może przekazać Twoje dane osobowe także organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

8. Jak długo nasze biuro podróży przechowuje Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zamówieniami przez czas niezbędny do realizacji danej imprezy turystycznej oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3 lat od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Dodatkowo dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasze biuro podróży zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

9. Pliki cookies
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputer, laptop, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze Strony.

 

Dane gromadzone przy użyciu plików cookies (tzw. ciasteczka) są zbierane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym) i prawidłowego działania pop-upów i formularzy. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. Pliki cookies są wykorzystywane również do gromadzenia danych w celu:

 

Analizy i Statystyk (liczba odwiedzających stronę, jak łączą się ze stroną , czas spędzony na stronie etc),
Marketingu (wykorzystywane do kierowania reklam na portach społecznościowych lub wyszukiwarkach internetowych). Narzędzi Społecznościowych (taki jak udostępnij na portalu społecznościowych lub polub/subskrybuj wybrany profil na danym portalu społecznościowym),

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.